Напомняме на шахматните клубове, които ще кандидатстват по Програмата на ММС за развитие на спортните клубове за 2018 г., че 
трябва да предадат информация за спечелените точки от състезанията, включени в ДСК за 2017 г. в срок до 15.01. 2018 г." 

Докладите да се изпращат до офиса на БФШ 1928 на адрес: 
Министерство на Младежта и Спорта, 
София-1040, бул. "Васил Левски", №75, ет.7, стая 704 - до Маргарита Войска

Съгласно Решение на УС на БФШ 1928 от 14.12.2017 г. размерът на годишния членски внос за шахматните клубове за 2018 г. е 200 лева. Таксата за картотекиране за 2018 г. е 20 лева за състезател. Срок за плащане и картотекиране - 31.03.2018 г.