На вниманието на всички шахматни клубове, чиито състезатели ще участват на ЕП в Рига

и първенствата на ЕС в Австрия и Чехия:

В срок до 15 юни следва да се направят заявки с имената на състезателите и придружителите им.

Посочете и транспорта, който сте предвидили до посочените дестинации

Българските представители с право на квоти за първенствата на ЕС са:

За Австрия: Димитър Димитров - 8 г., Нора Рашева - 10 г,, Есат Рамаданов -12 г. и Ева Русева - 14 г.

За Чехия: Фабиана Костадинова - 8 г., Светлен Иванов - 10 г., Петя Караиванова - 12 г. и Валентин Митев - 14 г.

За Австрия има организационна такса от 90 евро за всеки състезател и треньор, а за Чехия от 75 евро за всеки състезател и треньор.

До 30 юни БФШ 19128 трябва да заплати таксите и изпратили заявки за всички състезатели, треньори и родители!