Българската федерация по шахмат 1928 (БФШ 1928) е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Регистрирана е от Софийски градски съд с Решение 1 от 2017 г. по Фирмено дело: 583/2017, Регистър 5, партида: 23403, том: 496, стр .: 160

ЕИК по Булстат: 177219591

Вписана е в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска клетка за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието с № 20171101001

Вписана е в Регистъра на българските спортни федерации на Министерството на младежта и спорта с № 185 с безсрочен лиценз за спортна дейност № 97 (зап. РД-09-1312 / 15.12.2020 г.)  по спорта шахмат.

 

Адрес за писма: София 1000 Централна поща П.К. 283

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

===============================

Банкови данни:

Банка ДСК (в лева):

BIC: STSABGSF

IBAN:  BG14STSA93000025025159

===============================

Състав на Управителния съвет:

Председател:

д-р РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ 

Членове:

АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ЙОВЧЕВ
АНТОАНЕТА АНДОНОВА СТЕФАНОВА
ГЕОРГИ САВОВ НЕДЕВ
МАРГАРИТА БОЯНОВА ВОЙСКА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЛУНОВ
ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСКИ

 

                     КОМИСИИ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

 1. Контролен съвет: Георги Бедников, Соня Пионова и Николай Йорданов.
 2. Временна съдийска комисия (назначена от УС до провеждане на избор на Общо събрание на шахматните съдии):  председател - Здравко Недев, зам.председатели - Илияна Полендакова и Радислав Атанасов, секретар Ружка Генова, членове - Милен Петров, Иван Стойнов и Димитър Янев. Официален сайт - https://chessarbiters-bg.com/ 
 3. Квалификационна комисия: Здравко Недев, Пламен Стефанов, Милен Петров, Ружка Генова, Димитър Янев и Илияна Полендакова.   
 4. Комисия за високо спортно майсторство: Антоанета Стефанова, Александър Делчев, Маргарита Войска, Владимир Димитров, Деян Божков, Петър Дренчев и Красимир Русев. 
 5. Комисия за развитие на женския шахмат:   Антоанета Стефанова, Маргарита Войска, Елица Раева, Ива Виденова, Владимир Димитров, Адриана Николова и Цвета Галунова. 
 6. Комисия за развитие на детско-юношески шахмат: Даян Нинов - председател членове: Неделчо Чепаринов, Емилия Джингарова, Христинка Илиева, Стефан Стойнов, Мирослав Митев, Тодор Тодоров, Илияна Полендакова, Диян Димов и Николай Ставрев.  
 7. Комисия „Шах в училище”: Радислав Атанасов - председател, Васил Илиев - зам.-председател , членове: Ружка Генова, Тодор Тодоров, Владимир Вълков, Румен Градишки, Светлин Марков, Минко Шишков, Александрина Николиева, Соня Пионова, Неделчо Чепаринов и Цвета Галунова.
 8. Комисия „Финанси и проекти":  Евтим Стефанов, Ива Виденова, Иван Салгадо, Светлин Марков, Иван Панайотов, Ружка Генова, Соня Пионова и Красимир Савов.
 9. Комисия по етика и борба с измамите: Стефи Бедникова, Харалампи Ванев, Валери Лилов и Тодор Галунов.   
 10. Комисия за връзки с медии, национални и международни организации:  Руслан Тошев, Антоанета Стефанова, Николай Тодоров, Лейла Димитрова, Алекси Йовчев и Тодор Галунов.    
 11. Комисия за работа с ветерани, хора с уреждания и социално интегриране:  Златомир Стоянов, Божидар Орев, Александър Тодоров, д-р Иван Янев и Надежда Кузерманова.