БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Регистрирана е от Софийски градски съд с Решение 1 от 2017 г. по Фирмено дело: 583/2017, Регистър 5, партида: 23403, том: 496, стр.: 160

ЕИК по Булстат: 177219591

Вписана е в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието с № 20171101001

Вписана е в Регистъра на българските спортни федерации на Министерството на младежта и спорта с № 1-120/23.11.2017 г. с Лиценз за спортна дейност № 002542 по спорта шахмат

 

Адрес за писма: София 1000 Централна поща П.К. 283

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  или  director@bgchessfederation.org

=============================

Банкови данни:

Банка ДСК (в лева):

BIC: STSABGSF

IBAN: BG14STSA93000025025159

=============================

Състав на Управителния съвет:

Председател:

РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ

Членове:

АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ЙОВЧЕВ

АНТОАНЕТА АНДОНОВА СТЕФАНОВА

ГЕОРГИ САВОВ НЕДЕВ

МАРГАРИТА БОЯНОВА ВОЙСКА

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЛУНОВ

ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСКИ