Българската федерация по шахмат 1928 (БФШ 1928) е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Регистрирана е от Софийски градски съд с Решение 1 от 2017 г. по Фирмено дело: 583/2017, Регистър 5, партида: 23403, том: 496, стр .: 160

ЕИК по Булстат: 177219591

Вписана е в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска клетка за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието с № 20171101001

Вписана е в Регистъра на българските спортни федерации на Министерството на младежта и спорта с № 185 с безсрочен лиценз за спортна дейност № 97 (зап. РД-09-1312 / 15.12.2020 г.)  по спорта шахмат.

 

Адрес за писма: София 1000 Централна поща П.К. 283

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

===============================

Банкови данни:

Банка ДСК (в лева):

BIC: STSABGSF

IBAN:  BG14STSA93000025025159

===============================

Състав на Управителния съвет (с изтекъл мандат на 02.09.2021г.):

Председател:

д-р РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ 

Членове:

АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ЙОВЧЕВ
АНТОАНЕТА АНДОНОВА СТЕФАНОВА
ГЕОРГИ САВОВ НЕДЕВ
МАРГАРИТА БОЯНОВА ВОЙСКА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЛУНОВ

 

                     КОМИСИИ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 (всички са с изтекъл мандат на 02.09.2021г.)

 1. Контролен съвет: Георги Бедников, Соня Пионова и Николай Йорданов.
 2. Временна съдийска комисия (назначена от УС до провеждане на избор на Общо събрание на шахматните съдии):  председател - Здравко Недев, зам.председатели - Илияна Полендакова и Радислав Атанасов, секретар Ружка Генова, членове - Милен Петров, Иван Стойнов и Димитър Янев. 
 3. Квалификационна комисия: Здравко Недев, Пламен Стефанов, Милен Петров, Ружка Генова, Димитър Янев и Илияна Полендакова.   
 4. Комисия за високо спортно майсторство: Антоанета Стефанова, Александър Делчев, Маргарита Войска, Владимир Димитров, Деян Божков, Петър Дренчев и Красимир Русев. 
 5. Комисия за развитие на женския шахмат:   Антоанета Стефанова, Маргарита Войска, Елица Раева, Ива Виденова, Владимир Димитров, Адриана Николова и Цвета Галунова. 
 6. Комисия за развитие на детско-юношески шахмат: Даян Нинов - председател членове: Неделчо Чепаринов, Емилия Джингарова, Христинка Илиева, Стефан Стойнов, Мирослав Митев, Тодор Тодоров, Илияна Полендакова, Диян Димов и Николай Ставрев.  
 7. Комисия „Шах в училище”: Радислав Атанасов - председател, Васил Илиев - зам.-председател , членове: Ружка Генова, Тодор Тодоров, Владимир Вълков, Румен Градишки, Светлин Марков, Минко Шишков, Александрина Николиева, Соня Пионова, Неделчо Чепаринов и Цвета Галунова.
 8. Комисия „Финанси и проекти":  Евтим Стефанов, Ива Виденова, Иван Салгадо, Светлин Марков, Иван Панайотов, Ружка Генова, Соня Пионова и Красимир Савов.
 9. Комисия по етика и борба с измамите: Стефи Бедникова, Харалампи Ванев, Валери Лилов и Тодор Галунов.   
 10. Комисия за връзки с медии, национални и международни организации:  Руслан Тошев, Антоанета Стефанова, Николай Тодоров, Лейла Димитрова, Алекси Йовчев и Тодор Галунов.    
 11. Комисия за работа с ветерани, хора с уреждания и социално интегриране:  Златомир Стоянов, Божидар Орев, Александър Тодоров, д-р Иван Янев и Надежда Кузерманова.