Пълният текст на Протокол №5 можете да видите тук: