Пълният текст на Протокол №6 можете да видите тук: