Пълният текст на Протокол №8 можете да видите тук: