1. Единна система от показатели за оценка на дейността на шахматните клубове, членове на БФШ 1928: ТУК

2. Таблици за определяне на точките от дейността на шахматните клубове, членове на БФШ 1928: ТУК

3. Формуляр №1

4. Формуляр №2