Пълният текст на Наредбата, приета с ПУС на 10.12.2019 г. и изменена с ПУС на  22.02.2020 г можете да видите : ТУК