Пълният текст на Наредбата, приета с ПУС на 10.12.2019 г. можете да видите : ТУК