1.  Здравко Недев - международен съдия - B
 2.  Ружка Генова - международен съдия - C
 3.  Илияна Полендакова - международен съдия - C
 4.  Милен Петров - международен съдия - C

 5.  Радислав Атанасов - международен съдия - С
 6.  Иван Стойнов - международен съдия - D
 7.  Георги Живков - международен съдия - D
 8.  Марин Атанасов - съдия на ФИДЕ
 9.  Боян Тонков - национален съдия

 10. Николай Тодоров - национален съдия
 11.  Мирослав Митев - национален съдия
 12. Диан Димов - национален съдия
 13. Емилия Джингарова - национален съдия
 14. Цвета Галунова - национален съдия
 15. Даян Нинов - национален съдия
 16. Красен Николов - национален съдия 
 17. Димитър Янев - национален съдия

 18. Минко Шишков - национален съдия
 19. Петранка Драганова - национален съдия
 20. Соня Пионова - национален съдия
 21. Благовест Вакрилов - национален съдия
 22. Неделчо Чепаринов - национален съдия
 23. Борис Христов - съдия
 24. Николай Николов - съдия
 25. Маргарита Войска - съдия
 26. Христо Костурков - съдия
 27. Чавдар Андреев - съдия
 28. Огнян Миков - съдия
 29. Христо Ивелинов - съдия
 30. Магдалена Маждракова - съдия
 31. Пламен Станчев - съдия
 32. Виктория Радева - помощник-съдия

 33. Ивайло Стоянов - помощник-съдия
 34. Светлин Марков - помощник-съдия
 35. Луси Начева - помощник-съдия
 36. Стойчо Божилов - помощник-съдия
 37. Димитър Полендаков - помощник-съдия