Временната съдийска комисия към БФШ 1928 съобщава на всички съдии, че за да
получат лиценз за използване на програмата Swiss-Manager за 2021г. е необходимо до
15.02.2021 г. да заплатят годишния си членски вход от 30 (тридесет) лева, по следната
банкова сметка в банка ДСК (в лева):
BIC: STSABGSF
IBAN: BG14STSA93000025025159
Българска федерация по Шахмат 1928

Съгласно решение на Общото събрание на БФШ 1928 в гр. Трявна, само съдия, който
заплати съдийски членски внос в "БФШ 1928", може да влезе в съдийски
състави на състезания, валидни за рейтинг на ФИДЕ

         

Списък на лицензираните от ФИДЕ български шахматни съдии към 01.03.2021:  ТУК