1.  Здравко Недев - международен съдия - B
 2.  Ружка Генова - международен съдия - C
 3.  Илияна Полендакова - международен съдия - C
 4.  Радислав Атанасов - международен съдия - С
 5.  Иван Стойнов - международен съдия - D
 6.  Георги Живков - международен съдия - D
 7.  Марин Атанасов - съдия на ФИДЕ
 8.  Николай Тодоров - национален съдия
 9.  Мирослав Митев - национален съдия
 10. Диан Димов - национален съдия
 11. Емилия Джингарова - национален съдия
 12. Цвета Галунова - национален съдия
 13. Даян Нинов - национален съдия
 14. Красен Николов - национален съдия 
 15. Димитър Янев - национален съдия

 16. Минко Шишков - национален съдия
 17. Петранка Драганова - национален съдия
 18. Христо Костурков - съдия
 19. Огнян Миков - съдия
 20. Христо Ивелинов - съдия
 21. Виктория Радева - помощник-съдия

 22. Ивайло Стоянов - помощник-съдия
 23. Светлин Марков - помощник-съдия
 24. Луси Начева - помощник-съдия
 25. Стойчо Божилов - помощник-съдия
 26. Благовест Вакрилов - помощник-съдия