Пълният текст на Протокол №2 можете да видите тук: