I. ДАТА:   24.06.2018 г. (неделя)

 II. МЯСТО: ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА

III.ЧАС:  Регистрация до 11.45 ч. Турнирна такса не се събира.

IV. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: 11.45 ч.

V. НАЧАЛО: 12.00 ч.

VI. БРОЙ НА КРЪГОВЕТЕ: 9 (девет)

VII. СЪСТЕЗАТЕЛНА СИСТЕМА: Швейцарска.

VIII. КОНТРОЛА: 10 минути + 3 секунди добавка на ход.

IX. НАГРАДЕН ФОНД: определя се на място – 6 основни и 4 допълнителни награди: дама, сеньор (60), деца до 12 г.,  до 10 г.

X. СЪДИИ: Красен Николов – гл.съдия, 0897/721 318 и Димитър Янев – зам.-гл. съдия, 0889/553 508