От 31.10.2018 г. до 4.11.2018 г. в  с. Кранево ще се проведат ДОП за деца и юноши в категориите до 10, 14 и 18 г. при момчета и момичета в съответните възрасти. Турнирът ще се проведе в голямата зала на хотел „Аквалайф“ – Кранево. Организатор на турнира е ШК „Каиса“ Варна с активното участие на всички останали варненски клубове. Заявки за участие изпращайте до главния съдия Здравко Недев –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и до Минко Шишков – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. За резервации и настаняване се обръщайте директно към посочените мейли и телефони в приложената след регламента оферта на хотела.
 

Р Е Г Л А М Е Н Т на Държавните отборни първенства (ДОП) по шахмат за момчета и момичета до 10 и 14 г. и юноши и девойки до 18 г. 31.10-04.11.2018 г. Кранево

1. ОРГАНИЗАТОР ДОП се организират от БФШ 1928, ШК „Каиса“ Варна с активното участие на всички останали варненски шахматни клубове.
2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОП се провеждат от 31.10-04.11.2018 г. в Кранево.
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ Право на участие имат всички отбори от клубове, заплатили годишния си членски внос. Всички състезатели следва да са картотекирани в БФШ 1928 към клуба, от чието име ще се състезават. Преотстъпването на картотекирани състезатели от друг клуб се разрешава съгласно наредбата на БФШ 1928.
4. СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ 4.1. Отборите са съставени както следва: до 10 г. момичета – 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2008 г. до 10 г. момчета – 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2008 г. до 14 г. момичета – 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2004 г. до 14 г. момчета – 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2004 г. до 18 г. девойки – 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2000 г. до 18 г. юноши – 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2000 г. 4.2. Редът, по който се подреждат състезателите в основния тимов лист е свободен, независим от рейтинга.  4.3. Ако в състава на основния тимов лист на един отбор има по-малко състезатели от броя на дъските, състезателите се подреждат по дъските от първата надолу. 4.4. Свободни могат да бъдат само последните дъски. 4.5. Участието на един отбор в срещата е редовно, ако се явят най-малко половината състезатели от определения брой на дъските за срещата.  4.6. Ако клуб участва с 2 отбора във възрастова група, те ще играят  помежду си в първия кръг. 4.7. Едно момиче или девойка има право да играе при момчетата или юношите.
5. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОП ще се проведат по кръговата или швейцарска система в зависимаст от броя на участващите отбори, което ще се определи на техническата конференция. 
6. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА За първенствата ще се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
7. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT 3000 и DGT XL. За стандартния шахмат времето за игра е 90 минути на състезател до края на партията, с добавяне на 30 секунди допълнително време за всеки изигран ход, което започва от първия ход. Записването на ходовете е задължително до завършване на партията. За ускорения шахмат времето за игра е 15 минути с добавяне на 10 секунди допълнително време за всеки изигран ход, което започва от първия ход. За блиц времето за игра е 3 минути с добавяне на 2 секунди допълнително време за всеки изигран ход, което започва от първия ход.
8. ПРОГРАМА Техническата конференция ще бъде от 8,00 ч. на 31.10.2018 г. в залата за игра. Програмата по отношение на броя на кръговете, дните, часовете и системата за игра за всяка възрастова група за момчета, момичета, юноши и девойки ще се уточни на техническата конференция и ще бъде оповестена допълнително. Първенствата по ускорен шахмат и блиц ще се проведат в последните два дни.
9. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО Турнирът се ръководи от главния съдия Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ. Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички състезатели, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет от капитана на отбора в писмен вид, не по-късно от 30 минути след завършване на кръга. Контестациите са придружени от такса в размер на 50 лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай че контестацията бъде уважена, сумата се връща на капитана незабавно. В случай че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ 1928.
10. НАЧАЛО НА ОТБОРНАТА СРЕЩА 10.1. Ако състезател не се е явил пред шахматната си дъска до изтичането на 20 минути от началото на кръга, той губи служебно партията си. 10.2. Ако и двамата състезатели не са се явили пред шахматната им дъска до изтичането на 20 минути от началото на кръга, те губят служебно партиите си. 10.3. Ако от единия отбор не се явят най-малко половината от състезателите до изтичането на 20 минути от началото на кръга, отборът губи всичките си партии. 10.4. Ако и от двата отбора не се явят най-малко половината от състезателите до изтичането на 20 минути от началото на кръга и двата отбора губят всичките си партии.
11. КЛАСИРАНЕ При кръгова система: 11.1.  Класирането се определя по сумата от спечелените мач точки от всички срещи: за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т. В случай на равенство в спечелените мач точки се прилагат следните допълнителни показатели: 11.2.  Общ брой на спечелените точки от партиите на всички срещи. 11.3.  Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките. 11.4.  Зонеборн-Бергер за отборни турнири. 11.5. Система Берлин. Ако и последният допълнителен показател не може да определи класирането на два конкуриращи се отбора поради равен резултат от всички партии помежду им, на по-предно място се класира отборът, който е играл на първа дъска с черните фигури. При швейцарска система: 11.1. Класирането на отборите ще стане по сумата от спечелените мач точки от  всички срещи: за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т. В случай на равенство в спечелените мач точки се прилагат следните допълнителни показатели: 11.2. Общ брой на спечелените точки от партиите на всички срещи.  11.3. Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките.  11.4. Бухолц - сумата от точките от партиите на противниковите отбори, с които е играл. 11.5. Зонеборн-Бергер за отборни турнири. Допълнителните показатели за кръговата и швейцарса системи се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.
12. НАГРАДИ  Отборите, класирали се на първите места във всяка възрастова група за момчета, момичета, юноши и девойки за стандартен и ускорен шахмат и блиц, получават купи. Състезателите на отборите, класирали се на първите три места във всяка възрастова група за момчета, момичета, юноши и девойки за стандартен и ускорен шахмат и блиц, получават съответно златни, сребърни и бронзови медали.
13. ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВАТА ДОП ще важат за български рейтинг. 
14. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ  Организаторите осигуряват медицинско лице за състезанието. БФШ 1928 препоръчва на всички клубове да осигурят на своите състезатели документи за медицински преглед, който да бъде представен пред РЗИ при необходимост.
15. РОЛЯ НА КАПИТАНИТЕ НА ОТБОРИТЕ 15.1. Всички капитани на отбори са длъжни да предадат на съдиите подписан основен тимов лист. 15.2. За всеки кръг капитаните предават на съдиите тимов лист със състезателите, които ще участват в кръга в съответствие с уточнения график на техническата конференция. 15.3. В случай че не се предаде тимов лист за кръга, се счита, че отборът играе с основния си състав (по основния тимов лист). 15.4. Забраняват се капитанските договорки. 15.5. Капитанът има право да посъветва състезателите от своя отбор да направят или приемат предложение за реми или да предадат партията. Той може да каже на състезателя „предложи реми“, „приеми реми“ или „предай партията“. На въпрос на състезател, трябва ли да приеме предложението за реми, капитанът е длъжен да отговори: „да“, „не“ или да предложи на състезателя сам да вземе решение. Всички разговори се провеждат в присъствие на съдия. 15.6. След завършване на съответния кръг капитаните на отборите подписват протокол с крайния резултат от кръга и го предават на главния съдия.
16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 16.1. ДОП се провеждат по Правилника на шахмата на ФИДЕ от 01.01.2018 г. 16.2. За стандартния шахмат времето за изчакване (чл. 6.7.1. от Правилника на шахмата на ФИДЕ), се определя на 20 (двадесет) минути от началото на кръга. 16.3. На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието” без разрешение на съдията. На състезател, който е на ход, се забранява да напуска „игралното поле“ без разрешение на съдията. 16.4.  Под „зона на състезанието” се разбира игралното поле, стаите за почивка, тоалетните, подкрепителният пункт и други места, определени от съдията. Под „игрално поле” се разбира зоната, в която се играят партиите от първенствата. 16.5. По време на игра на състезателите е забранено да носят у себе си мобилен телефон, други електронни средства за комуникация или устройство способно да подсказва шахматни ходове в зоната на състезанието. 16.6. Разрешава се такива устройства, напълно изключени, да се поставят в чанта на състезателя. На състезателя не се разрешава да премества чантата, съдържаща такова устройство, без разрешение на съдията. 16.7. Състезателят трябва да информира съдията преди началото на кръга, в случай че напълно изключен мобилен телефон или каквото и да е електронно средство за комуникация, или друго устройство, което може да подсказва ходове е в неговата чанта. 16.8.  Ако се докаже, че състезател е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той губи партията, а противникът му печели. 16.9. Съдията може да изиска от състезател преглед в подходящо помещение на негови дрехи, чанти или други предмети. Съдията, или упълномощеният от него помощник, който проверява състезателя, трябва да бъде от същия пол като проверявания. Ако състезател откаже да изпълнява тези задължения, съдията предприема мерки съгласно чл. 12.9. от Правилника на шахмата на ФИДЕ. 16.10. Всички въпроси свързани с правилата за борба с измамите в шахмата трябва да се отправят дискретно към главния съдия, при когото има и формуляри – приложения А и В от същите правила. 16.11. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и    треньори и други лица са забранени. 16.12. Състезателите, които не играят или са завършили партиите си, не се допускат в игралното поле. 16.13. Анализи могат да бъдат провеждани на определеното за целта място - извън игралното поле и само след завършване на партията. 16.14. Състезателите, които са завършили своите партии, подреждат фигурите и напускат игралното поле. 16.15. Забранено е изнасянето на шахматните часовници извън залата за игра. 16.16. Всички състезатели и капитани на отборите са запознати с регламента на първенствата и се задължават да го спазват.