1.  Здравко Недев - международен съдия - B
 2.  Ружка Генова - международен съдия - C
 3.  Илияна Полендакова - международен съдия - C
 4.  Радислав Атанасов - международен съдия - С

 
5.  Иван Стойнов - международен съдия - D
 6.  Георги Живков - международен съдия - D
 7.  Марин Атанасов - съдия на ФИДЕ

 8.  Николай Тодоров - национален съдия
 9.  Мирослав Митев - национален съдия
 10.  Диан Димов - национален съдия
 11. Емилия Джингарова - национален съдия
 12. Цвета Галунова - национален съдия
 13. Даян Нинов - национален съдия
 14. Димитър Янев - национален съдия
 15. Минко Шишков - национален съдия
 16. Петранка Драганова - национален съдия
 17. Виктория Радева - помощник-съдия
 18. Ивайло Стоянов - помощник-съдия
 19. Светлин Марков - помощник-съдия
 20. Луси Начева - помощник-съдия
 21. Благовест Вакрилов - помощник-съдия