РЕГЛАМЕНТ

84-то ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ МЪЖЕ и 69-то ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО

ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ ЗА ЖЕНИ

(утвърден от УС на БФШ на 22 февруари 2020 г.)

 1. ОРГАНИЗАТОРИ: Българска федерация по шахмат 1928 със съдействието на СКШ „Левски“ София.

 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да се излъчат шампион и призьори на 84-ото Държавно индивидуално първенство по шахмат за мъже и 69-ото първенство по шахмат за жени – 2020 година.
 2. ДАТА И МЯСТО: Първенствата се провеждат се от 2 март до 9 март 2020 г. в Конферентната зала на хотел КООП, София, ул. „Г. С. Раковски“, № 99
 3. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенствата се провеждат в 9 (девет) кръга по Швейцарската система.
 4. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА: За съставяне на двойките за игра се използва утвърденият от ФИДЕ специализиран софтуер.
 5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 90 минути за цялата партия, с добавяне на 30 секунди допълнително за всеки изигран ход, започвайки от първия.
 6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронните шахматни часовници, утвърдени от ФИДЕ.
 7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат български шахматисти с ФИДЕ Ело над 1700 в първенството за мъже и български шахматистки с ФИДЕ Ело над 1500 в първенството за жени, които са картотекирани в БФШ 1928 от клубове, членуващи в БФШ 1928, съгласно Наредбата за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФ Шахмат 1928 за 2020 г. и са подали заявка за участие най-късно до 27 февруари 2020 г. на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - до Николай Тодоров, и се отразяват на сайта chess-resutls.com.  По решение на организаторите могат да бъдат допуснати до участие по изключение и други състезатели.

Състезатели, неподали заявка и без картотеки за 2020 г., няма да бъдат допускани до участие!

Разходите на състезателите са за сметка на шахматните клубове.

БФШ 1928 поема разходите (хотел и дневни) на шахматистите, класирани от 1-во до 5-то място от финала за мъже от 2019 г. - гм Александър Делчев, гм Момчил Николов, гм Радослав Димитров, гм Васил Спасов и гм Красимир Русев;

БФШ 1928 поема разходите (хотел и дневни) на шахматистките, класирани от 1-во до 4-то място от финала за жени от 2019 г. - фм Виктория Радева, гм Адриана Николова, Белослава Кръстева и фм Габриела Антова.

ПРОГРАМА:

02 март (понеделник) -   14,30 ч. Техническа конференция

                                       15,00 ч. Първи кръг

03 март (вторник)            9,30 ч.         Втори кръг

                                         16,00 ч.        Трети кръг

04 март (сряда)              15,00 ч.        Четвърти кръг

05 март (четвъртък)       15,00 ч.       Пети кръг

06 март (петък)              15,00 ч.        Шести кръг

07 март (събота)            14,00 ч.        Седми кръг

08 март (неделя)            14,00 ч.        Осми кръг

09 март (понеделник)     10,00 ч.       Девети кръг

                                      14,00 ч.        Закриване и награждаване

Главният съдия, при необходимост, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателите следва да бъдат предварително уведомени.

 1. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство са в сила следните допълнителни показатели:

10.1. Резултатите на състезателите в същата точкова група.

10.2. Редуциран Бухолц (-1) - показателят Бухолц, от който се изважда най-ниският резултат на противниците.

10.3. Бухолц

10.4. По-голям брой победи.

10.5. Зонеборн-Бергер.

10.6. Ниво на постижение.

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss Manager.

 1. ВАЛИДНОСТ: Първенството е валидно за международен и български рейтинг.
 2. НАГРАДИ: Общ награден фонд 16 600 лв., разпределен както следва:

МЪЖЕ:

I място - 2000 лв., купа и златен медал II място - 1700 лв. и сребърен медал III място - 1500 лв. и бронзов медал IV място - 1200 лв.

V място - 900 лв.   VI място - 800 лв. VII място - 600 лв.

VIII място - 500 лв.         IX място - 400 лв. X място - 300 лв.

Две награди по 50 лв. по жребий за състезатели, завършили състезанието и присъстващи на закриването.

ЖЕНИ:

I място - 1500 лв., купа и златен медал II място - 1200 лв.

и сребърен медал III място - 1000 лв. и бронзов медал IV място - 800 лв.

V място - 700 лв.   VI място - 600 лв. VII място - 400 лв.       

VIII място - 300 лв.

Две награди по 50 лв. по жребий за състезателки, завършили състезанието и присъстващи на закриването.

Наградите не се делят.

СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Първенството се ръководи от следния съдийски състав: главен съдия Радислав Атанасов – мeждународен съдия на ФИДЕ, зам.главен съдия Николай Тодоров – национален съдия, секретар – Светлин Марков.

Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирен комитет в състав:

Председател:        Членове:     Резерви:

Контестации се подават в писмен вид не по-късно от 20 минути след завършване на кръга, придружени от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя веднага, а ако бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ 1928.

 1. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Лекар на турнира е ...

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

15.1.   Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата от 01.01.2018 г. и настоящия Регламент и да изиграят в духа на „феър плей“ (fair р1ау).

15.2. Разрешава се на състезател само един път по време на един от първите три кръга да използва “bye” – реми без игра чрез изключване от жребия за съответния кръг. Той е длъжен да обяви пред съдията за това си намерение, преди да е изготвен жребият за съответния кръг.

15.3.   Ако след изтичането на 15 минути от предварително и официално обявеното за начало на кръга време, състезател не се е явил пред шахматната  дъска, той губи служебно партията си.

Ако след изтичането на 15 минути от началото на кръга и двамата състезатели не са се явили пред шахматната дъска и двамата губят служебно партията си.

15.4. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по време на партиите са забранени.

15.5. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.

15.6. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника на шахмата.

15.7. На състезателите се забранява да напускат конферентната зала и прилежащите помещения без разрешение на съдията. На играча, който е на ход, се забранява да напуска игралното поле без разрешение на съдията.

15.8. След завършване на партията, състезателите подреждат фигурите и напускат игралното поле.

15.9.   Веднага след завършване на партията, състезателят спечелил партията си, занася на съдийската маса оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели. При равен резултат това извършва състезателят, играл с белите фигури. Бланките са собственост на организаторите.

15.10. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.

15.11. По време на партия на състезателя се забранява да носи у себе си каквото и да е електронно устройство без разрешението на съдията. Разрешава се такива устройства, напълно изключени, да се поставят в чанта и да се съхраняват на място, посочено от съдията. И на двамата състезатели е забранено да ползват тези чанти без разрешение на съдията.

Ако се установи, че по време на партията у състезател има електронно устройство в зона на състезанието, на него се присъжда загуба, а на противника му - победа.

Съдията може да поиска от състезателя да провери в подходящо помещение дрехите, чантата или други предмети или самия състезател. Съдията или упълномощено от него лице за проверката трябва да бъде от същия пол, както състезателя. Ако състезателят откаже да съдейства за изпълнението на тези задължения, съдията е длъжен да приложи съответни мерки от чл. 12.9 от Правилника на шахмата на ФИДЕ.

15.12. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.

15.13. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

 

Гл. съдия: д-р Радислав Атанасов, международен съдия на ФИДЕ