Съгласно чл. 92, ал. 1 на ЗФВС всички състезатели, участващи в състезания от ДСК трябва да представят документ за направен годишен начален периодичен медицински преглед.