Българска Федерация по Шахмат 1928 напомня на шахматните клубове, че крайният срок за внасяне на годишния членски внос и картотекиране на състезатели е 31.03.2018 г. След този срок годишният членски внос се внася в двоен размер.