>> Оттук можете да изтеглите в .xls формат актуален български рейтинг по блиц-шахмат.