15.12.2017

За всички клубове, които са членове на Българска Федерация по Шахмат 1928 е необходима НОВА РЕГИСТРАЦИЯ в Националния регистър на спортните организации в Република България.

За целта трябва да се попълни формуляр, в който да се впишат данните на спортния клуб (име на председателя, адрес, съдебна регистрация или актуално състояние и т.н.). Формуляра може да свалите от сайта на Министерство на Младежта и Спорта (http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Forms/default.aspx) или да вземете от прикачения към съобщението файл.

След попълването документът трябва да се изпрати до Българска Федерация по Шахмат 1928, за да бъде подписан, подпечатан и внесен в деловодството на Министерството. За информация се обръщайте към Маргарита Войска, тел. 02/ 930 05 18 или 0878/ 510 197.