По информация на президента на БФШ 1928 м.с. д-р Руслан Тошев, който участва в работата на провеждащия се в Батуми, Грузия 89-ти конгрес на ФИДЕ, БФШ е изключена от ФИДЕ, а за член на ФИДЕ (provisional member) е приета БФШ 1928. След завръщането на д-р Тошев ръководството на БФШ 1928 ще запознае подробно обществеността и медиите с работата и решенията на конгреса. За президент на ФИДЕ беше избран Аркадий Владимирович Дворкович от Русия.