След като на  28.09.2018 г. Българската Федерация по Шахмат 1928 получи лицензията за спортна дейност клубовете,  които членуват в нея трябва отново да бъдат вписани в Националния регистър на спортните организации в Република България.

За целта е необходимо клубовете, които все още не са вписани в Агенцията по вписванията и чиито Актуални състояния вече са с изтекъл срок на валидност да изпратят документ за Актуално състояние до Българска Федерация по Шахмат 1928 на електронната поща на БФШ 1928: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.