На свое Заседание, проведено на 01.11.2018 г.  УС на БФШ 1928, на основание чл. 13, т.5, във връзка с чл. 15, ал.1, т. 2 от Устава на БФШ 1928  прекрати  членството в БФШ 1928 на следните клубове:

Шахматен клуб "Нове" - град Свищов,

Шахматен клуб "Василико" - град Царево,

Шахаматен клуб "Феникс" - град София и

Шахматен клуб "Локомотив" - град Мездра.

На основание чл.15, ал.1, т. 2 от Устава на БФШ 1928. решението подлежи на обжалване пред Общото Събрание на БФШ 1928 в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването.