На 15.11.2018 г. от 17:00 ч. в гр. София, бул. "Васил Левски "№38, ет. 2 се проведе Заседание №16 на УС на Сдружение БФШ 1928. След като разгледа молбите за членство и приложените към тях документи, Управителният съвет на БФШ 1928 счете, че са налице всички законови предпоставки и са изпълнени всички изисквания на Устава на БФШ 1928, поради което приема за свои членове следните клубове:

СК"Дебют " - Оряхово, ЕИК: 106036278 - гласували "ЗА": 8;

СКШ "Левски" - София, ЕИК: 205373368 - гласували "ЗА": 8;

ШК "Интелекти" -  Каварна, ЕИК:205383355, гласували "ЗА": 8;

ШК "Загорец" - Нова Загора, ЕИК 205373119 - гласували "ЗА": 8;

ШК "ММ инж. Д. Карапчански" - Сливен, ЕИК: 119547290, гласували "ЗА": 8;

ШК "Полски Гамбит" - Полски  Трамбеш, ЕИК: 205334479, гласували "ЗА": 7; Т. Галунов не гласува заради конфликт на интереси.

ШК "Маринополци" - Павликени,  ЕИК: 205347941, гласували "ЗА": 8;

ШК "Бадев" - София, ЕИК: 131318589, гласували "ЗА": 8;

ШК "Мускетарите-Царацово", ЕИК: 205364426, гласували "ЗА": 8;

ШК "Ягодово" - с. Ягодово, ЕИК: 205392023, гласували "ЗА": 8;

ШК "Лясковец" - Лясковец, ЕИК: 205332236, гласували "ЗА": 7; Т.Галунов не гласува заради конфликт на интереси.

ОШК "Сливнишки герой" - Сливница, ЕИК: 175855263, гласували "ЗА": 8;

ШК "Боби Фишер 2018" - София, ЕИК: 205393221, гласували "ЗА": 8;

ШК "Девин" - Девин, ЕИК: 205381525, гласували "ЗА": 8;

ШК "Марса" - Хасково ЕИК: 177125779, гласували "ЗА": 8;

ШК "Родопа" - Смолян, ЕИК: 120045210, гласували "ЗА": 7; Ант. Стефанова не гласува заради конфликт на интереси.

ШК "Добруджа" - Добрич, ЕИК: 205387706, гласували "ЗА": 8;

ШК "Вихър 2018" - Вълчи дол, ЕИК: 205389073, гласували "ЗА": 8.

На пет други клуба, подали документи за членство, бяха дадени указания за попълване на документите им с оглед на допълнително разглеждане на техните молби за приемане в БФШ 1928.