На 10 ноември се проведе редовно годишно Общо събрание на Българската федерация по шахмат 1928. То се състоя в гр. Асеновград, в Голямата конферентна зала на хотел „Сани“. В съответствие с предварителрно обявения дневен ред бяха поставени на обсъждане важни документи, които пряко се отнасят до предстоящото лицензиране на клубовете и федерацията. Общото събрание прие: Годишния финансов отчет за 2018 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“, Годишния отчет за дейността за 2018 година на БФШ 1928, Бюджета за 2019 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“, Четиригодишна Програма за развитие на спорта шахмат в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2 от ЗФВС, Правилник за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите и Правила за осъществяване на спортната дейност, в съответствие с тези на ФИДЕ.

Като делегати на събранието присъстваха 29 представители на шахматни клубове, както и членовете на Управителния съвет д-р Руслан Тошев, гм Маргарита Войска, Калоян Матеев и Мирослав Митев и техническият директор на БФШ 1928 Георги Павлов. Мандатната комисия (Соня Пионова, Георги Павлов и Харалампи Ванев) стриктно изпълни задълженията си и не допусна нито един делегат с нередовни документи. Дори и за председателя на ШК НСА д-р Радислав Атанасов не бе направено изключение, като събранието гласува той да вземе участие като гост, заедно с юриста на БФШ 1928, счетоводителя на федерацията и гм Емилия Джингарова. 

Събранието премина в дух на открита и неформална дискусия, като най-много въпроси бяха задавани по отношение на финансирането на клубовете, по целесъобразното изразходване на бюджета и финансирането на водещите ни шахматисти и млади и переспективни юноши и девойки. Дискутирано бе и предстоящото прелицензиране на федерацията в съответствие с изискванията на Закона за спорта. Събранието взе решение КРАЕН СРОК за предаване на нужните документи за лицензирането на клубовете да е 2 ДЕКЕМВРИ (понеделник). Всички членове на БФШ 1928 трябва да предадат документи си в офиса на БФШ 1928, най-късно до 2 декември (понеделник) 2019 г. Клубове, които не го сторят до 02.12.2019 г. ще загубят лиценза си и ще трябва отново да подават документи за членство в БФШ 1928!

Събранието прие още едно важно решение, а именно – с 28 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ (д-р Руслан Тошев) събранието ОТМЕНИ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ на извънредното общо събрание, провело се в Плевен на 18 ноември 2018 г. По нарушенията, допуснати при провеждането на това събрание, се водят няколко съдебни дела в Софийския градски съд.

Събранието препоръча на Управителния съвет да разгледа въпроса за възнагражденията на лицата, работещи в офиса на БФШ 1928, с цел те да бъдат максимално оценени и мотивирани при изпълнението на функционалните си задължения.