Напомняме на всички шахматни клубове, получили финансиране по Програмата на ММС за развитие на спортните клубове за 2019 година, че  трябва да предадат отчетите си (с копие до БФШ 1928!) в деловодството на ММС в срок до 31.12.2019 г.
Срокът за подаване на проекти от спортните клубове по Програмата за развитие на спортните клубове за 2020 година е 20.01.2020 година.

Финансовия и съдържателния отчети можете да изтеглите оттук: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=hb9M%2bLxLrCY%3d