Във връзка със започналото  разглеждане на документите за прелицензиране на Българската Федерация по Шахмат 1928, молим всички шахматни клубове,
които са изпратили сканирани копия на документи за лицензиране спешно да изпратят същите документи, но подпечатани със свеж мокър печат и гриф "Вярно с оригинала" на адреса на БФШ 1928: София -1040, бул"Васил Левски" №75, етаж 7, стая 704.

Ето и списък на клубовете, които трябва да изпратят документи:

1. ШК "Ивайловград"- Ивайловград,
2. ШК "Добруджа 2013"- Добрич,
3.ШК "Бургас 64"- Бургас,
4.ШК "Марица"- Пловдив,
5.ШК "Гебедже"- Белослав,
6.ШК "Марица-Изток" - Раднево,
7.ШК "Асеновец 2006" - Асеновград,
8.ШК "Орловец 1997"- Габрово- само оригинална декларация обр. №4,
9.ШК "Сините камъни"- Сливен,
10.ШК "Траяна 2011" - Стара Загора,
11.ШК "В.Топалов"- Варна,
12. ШК "Кресим"- Троян,
13.ШК "Казанлък 21"- Казанлък,
14.ШК "Асеневци"- В.Търново,
15.СК "Рицар"- София,
16.ШК "Мисионис"-Търговище,
17.ШК "Каиса"- Варна.