На 22 февруари 2020 г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на БФШ 1928. Бяха взети следните решения:

  1. УС да свика Редовно общо събрание на федерацията на 26 април 2020 г. в гр. Трявна. Приети бяха дневен ред и състав на мандатната комисия. Покана за свикване на събранието да бъде публикувана в посочения в Устава на БФШ 1928 срок.

  2. УС избра треньори–селекционери на националните отбори за участие в 44-ата Шахматна олимпиада от 5 до 18 август в Москва. На отбора за мъже бе определен гм Петър Арнаудов и на отбора за жени – гм Борис Чаталбашев. Двамата следва да изготвят критерии за подбор на състезателите и да представят на УС в едномесечен срок разширени състави на националните отбори.

  3. УС определи председателят на БФШ 1928 д-р м.с. Руслан Тошев да вземе участие в 90-тия конгрес на ФИДЕ в Абу Даби (ОАЕ) от 26 февруари до 1 март.

  4. БФШ 1928 да подкрепи кандидатурата на д-р м.с. Радислав Атанасов, международен съдия на ФИДЕ, за съдия на 44-ата Шахматна олимпиада.

  5. От 1 юли 2020 г. всички български състезатели, които участват в турнири, важащи за ФИДЕ-Ело, следва да имат редовна картотека в БФШ 1928 за съответната година.

УС обсъди подготовката на предстоящите Държавни индивидуални първенства за мъже и жени от 2 до 9 март в София. Седмица преди крайния срок заявки за участие са подали над 70 състезатели, сред които 12 гросмайстори – 10 при мъжете и 2 при жените. Тези от състезателите, които все още нямат редовна картотека за 2020 г. следва да се картотекират най-късно до 27.02. Некартотекирани състезатели няма да бъдат допускани до участие. Утвърден беше и регламентът на първенствата.