На проведеното на 08.04.2020 г.  свое заседание, съобразявайки се с последните промени в Закона за извънредното положение в Република България, Управителният съвет на БФШ 1928 взе решение да ПРЕНАСРОЧИ Общото събрание на БФШ 1928, насрочено да се проведе на 26.04.2020 г. за 16.05.2020 г.