На 16 май в Народно читалище "П. Р. Славейков" в Трявна се проведе Общо събрание на БФШ 1928. Участие в работата на събранието взеха представители на 25 клуба. Приети бяха отчет за дейността за 2019 и финансов отчет, приет бе и бюджет на БФШ 1928 за 2020 г. Отчетът за дейността бе представен от председателя д-р Руслан Тошев. С финансовия отчет делегатите бяха запознати от счетоводителя Красимир Илиев. Отчет по приетата четиригодишна Програма за развитието на българския шахмат направи гм Маргарита Войска – спортен директор на федерацията. Делегатите отправиха много предложения към УС за работата след възстановяване на спортните мероприятия в страната. Ще бъде актуализиран спортния календар, като стремежът според председателя д-р Руслан Тошев ще бъде за 100% реализация през втората половина на годината. Изказвания и предложения по време на събранието направиха Неделчо Чепаринов, Иван Панайотов, адв. Георги Гайдаров, Николай Йорданов, Николай Тодоров, Пламен Симеонов, адв. Стефания Стоилова и др.  Взе се решение за създаване на Комисия по интернет шахмат към федерацията. Потвърдено бе решение на Съдийската комисия от 12 май, според което турнири, ръководени от нередовни съдии, няма да бъдат отчитани за международно и българско Ело, реши събранието. Техническият директор на БФШ 1928 Георги Павлов запозна делегатите с текущите оперативни въпроси, най-вече свързани с предстоящите в най-скоро време състезания.