Уважаеми членове на БФШ 1928, във връзка с получено от ММС уведомление за подаване на документи за издаване на спортен лиценз Ви информирам, че в срок най-късно до 19.06.2020 г. всички членове на БФШ 1928 следва да подадат до Федерацията оригинал на следните документи:

 декларация по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗФВС  за съответствието му с изискванията на ал. 1; Можете да я свалите: ТУК
 списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗФВС;  Можете да го свалите: ТУК 
 списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14  от ЗФВС;   Можете да го свалите: ТУК

В случай, че има промяна на декларирани към 03.12.2019 г. обстоятелства, а именно сключени договори с треньори и договори за ползване на клубно помещение, то клубовете следва да подадат актуалните документи.
Напомняме, че клубовете, не изпълнили указаните по-горе препоръки в посочения срок няма да могат да бъдат заявени за вписване в регистъра на ММС.