С оглед на обстоятелството, че БФШ 1928 подаде документи за лицензиране още на 8 януари    2020 г., но до 28 септември 2020 г.  процедурата не е завършена,  в деловодството на БФШ   1928   се   получи писмо от Министерството на младежта и спорта, в което се удостоверява, че   БФШ     1928   продължава да администрира спорта шахмат до провеждане на лицензионна   процедура     по   новия Закон за физическото възпитание и спорта. Процедурата по   лицензиране е спряна   във   връзка с течащото административно дело № 8062\2020 г. във ВАС,   което Шахматна  федерация   България води срещу ММС. Процедурата по лицензиране    следва да продължи след приключване на съдебното производство.

  1.   До тогава БФШ 1928 и членуващите във федерацията клубове могат да провеждат състезания,  турнири и други шахматни събития.

                                                                                                                                           д-р м.с. Руслан Тошев дм,

                                                     председател на БФШ 1928