С Определение № 13675 / 04.11.2020 г. петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на "Шахматна федерация България" срещу решението на тричленен състав на съда от месец април по процедурата за лицензиране на спорта шахмат. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Във връзка с дадените от съда указания, Министерството на младежта и спорта поднови процедурата по издаването на безсрочен лиценз, съгласно новия Закон за физическото възпитание и спорта. Във връзка с това клубовете следва да имат готовност да осъвременят документите с изтекъл срок, подадени за лицензиране. Директорите в БФШ 1928 ще дадат конкретни указания за всеки клуб.