Днес бе получено писмо от главния секретар на ММС и Председател на Комисията по лицензиране и

регистриране в ММС Асен Марков. В тази връзка, молим всички шахматни клубове, в случай, че документите им за

кандидатстване за лиценз (договори за наем на клубно помещение и треньори) са с изтекла валидност, в 14-

дневен срок да предоставят документи, които да отразяват актуалното им състояние.