На основание Заповед РД 09-1312/15.12.2020 г. на министъра на младежта и спорта Красен Кралев, на Българската федерация по шахмат 1928 бе връчен безсрочен лиценз № 97 за извършване на спортна дейност за вида спорт „шахмат“.