„БФШ 1928” кани Контролния съвет да извърши финансова и документна ревизия, а като наблюдатели са поканени и всички клубове – редовни членове (по един официално избран представител). Отчетно-изборното общо събрание ще се проведе след завършването на ревизията, за да се даде възможност на извършилите финансови нарушения да се защитят пред всички. Мотивите за тази покана са изброени по-долу.

         На 11.06.2021г. доброволна работа без възнаграждение като „Временен председател” на „БФШ 1928” започна Атанас Куртенков и по всички проблеми (освен за ДОП в Китен) следва да се обръщате към него – на GSM 0899-203468 или на Е: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., а за ДОП в Китен отговаря само г-н Г. Павлов, превел от федералната сметка на 07.06.2021г. за ДОП в Китен 1840 лв. и изтеглил още 2000 лв. за купи, медали, съдийски и други разходи в качеството си на представляващ „БФШ 1928”.

         След като се оказа, че не е била никога назначавана на длъжност „Спортен директор”, на г-жа М. Войска беше предложено да започне работа като такава срещу парично възнаграждение, но тя отказа и напусна, взимайки със себе си всички ключове, което наложи ключар да отвори касата и да смени всички патрони срещу 180 лв. пред трима свидетели.

         Заварен бе пълен документен и финансов хаос, като г-жа М. Войска отказа да се състави предавателно-приемателен протокол, но заяви, че целият инвентар в офисите на „БФШ 1928” (освен 1 компютър, 1 монитор и 1 лаптоп) е собственост на БФШ, а лични вещи няма. После тя отказа да предаде Протокола от проведеното на 09.06.2021г. заседание на Управителния съвет с решенията за финансиране на Световната купа и ЕИП за жени, с което умишлено постави под заплаха от нефинансиране тези важни състезания от МСК.

         Г-н Г. Павлов отказа да предаде счетоводната и финансова документация, както и да отчете парите на „БФШ 1928” в него. Той взе кръглия печат със себе си и отказа да предаде паролите от имейлите за контакт с ФИДЕ, продължавайки да фигурира на сайта на ФИДЕ като „Изпълнителен директор” на „БФШ 1928” и така умишлено блокира комуникацията с ФИДЕ, въпреки че вече не заема никаква длъжност в „БФШ 1928”.

         Г-н Н. Тодоров отказа повече да изпълнява задълженията си на „пиар” на „БФШ 1928”.

         Г-н М. Петров напусна поста „Рейтинг-администратор”, което наложи да се обяви мястото за вакантно. На него ще бъде назначен първият подходящ желаещ съдия.

         Поради сложната ситуация, Ат. Куртенков пое работата на председателя, техническия директор, спортния директор и „пиара”, както и взе банковия спесимен чрез банкиране без фирмен печат. Д-р Р. Тошев е обезпечил всички състезания с извоюваните от него средства, от които по сметката на „БФШ 1928” има над 85000 лева, позволяващи ни да сме спокойни.

         Лицата, извършили серия от финансови и документни нарушения, напуснаха ръководните си постове и отказаха да се отчетат, като умишлено всячески се опитват да саботират дейността на „БФШ 1928” и да прикрият деянията си. Това налага спешна ревизия, след която трябва спешно да се свика Общо събрание.

 

GENS UNA SUMUS!

„БФШ 1928”