„БФШ 1928” се извинява за станалото досега в българския шах и уведомява, че:

- в касата на БФШ, използвана от почти 4 години от „БФШ 1928”, бяха намерени 12 лични карти (някои – в срок на валидност) и паспорти, неизвестно защо съхранявани от Г. Павлов и М. Войска няколко години, в нарушение на чл. 7 ал. 2 ЗБЛД;

- Г. Павлов присвои кръглия печат, счетоводната и финансовата документация, официалните имейли на „БФШ 1928” за контакт с ФИДЕ и паролите им;

- М. Войска присвои 1400 лв., собственост на „БФШ 1928” и иззе ключовете от офисите и входната карта с чип на „БФШ 1928” в ММС;

- М. Петров подаде оставката си като „Рейтинг-администратор на БФШ 1928” и използва тази си длъжност само в своя частна полза и в ущърб на „БФШ 1928”;

- Временната съдийска комисия отказа комуникация с „БФШ 1928” и не е публикувала нито един протокол от нито едно свое заседание след 25.03.2021г., което води до незаконосъобразност на съдиите във всички Държавни първенства след 30.04.2021г.;

- Контролният съвет на „БФШ 1928” мълчаливо отказа да извърши финансова и документна ревизия и така не изпълни задълженията си по Устав;

- Н. Тодоров и други лица също саботират дейността на „БФШ 1928” с цел да унищожат достигнатите досега позитиви от д-р Р. Тошев и да лишат „БФШ 1928” от национален лиценз по шахмат.

         Ат. Куртенков, временно представляващ „БФШ 1928”, в стремежа си да запази притежавания от „БФШ 1928” национален лиценз по шахмат, призовава за спазване на законността и неподдаване на инсинуации и внушения, като започва въвеждането на ред и правила с цел премахване на анархията в българския шах. За тази цел „БФШ 1928” препотвърждава само тези свои задължения, които са обявени на сайта и съобщава, че:

 1. Комуникацията с „БФШ 1928” се извършва само чрез временно представляващия Атанас Куртенков по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и само от председателите на редовните клубове чрез техните официални имейли, вписани на сайта на „БФШ 1928”. При спешни случаи е възможно да се позвъни и на тел. 0899-203468, като вътрешношахматни искания чрез трети лица не се допускат до разглеждане;
 2. В срок до 30.06.2021г. всеки, имащ договорни, финансови или имуществени претенции към „БФШ 1928”, следва да ги обяви чрез гореспоменатия имейл (необявени в този срок претенции ще се считат за несъществуващи);
 3. Пари за членски внос, картотеки и други задължения към „БФШ 1928” следва да се внасят по банковата сметка, обявена на сайта на „БФШ 1928”. Внесени по друг начин средства ще се възприемат като неполучени до доказване на противното;
 4. Не се гарантира нито един от турнирите, обявени след 07.06.2021г. за рейтинг-обработка от М. Петров. Незаплатените членски вноски и такси за обработка на турнири ще бъдат потърсени от неиздължилите се;
 5. Всеки редовен шахклуб е поканен да определи (и да го съобщи в срок до 30.06.2021г.) по един свой представител за проверка на намиращите се лични документи в офиса на „БФШ 1928” и за извършване на пълна и подробна финансова и документна ревизия от 02.09.2017г. досега. Предвид сложността на ревизията се предполага тя да продължи доста повече от един месец, поради което разходите на представителите се поемат от клубовете, които са ги определили;
 6. Наложително е спешното провеждане на Отчетно-изборно общо събрание, но преди завършването на финансовата и документна ревизия не е целесъобразно то да се насрочва, защото иначе извършилите нарушения ще останат ненаказани, както се случи при БФШ;
 7. Фейсбук-групата „БФШ 1928” не отразява мнението на „БФШ 1928”, а е частна група на Г. Павлов. Нещо повече, временно представляващият „БФШ 1928” е лишен от възможността да отрази там становището на „БФШ 1928”. Затова описанието на тази група не съответства на истината, а „БФШ 1928” не отговаря за съдържанието на групата;
 8. ДОП в Китен са преобезпечени с поне 3840 лв. Преведени са 1840 лв., а още 2000 лв. са взети от Г. Павлов за съдийски хонорари, купи, медали и всички други разходи. По проблеми, касаещи ДОП в Китен, следва всеки да се обръща само към Г. Павлов;
 9. Тъй като цялата счетоводна документация се намира у Г. Павлов и на „БФШ 1928” не е известно дали са закупени билети на определените за участие в Световната купа на ФИДЕ, както и не е известно какви заявки са подадени (поради присвоените от Г. Павлов имейли и пароли, довели до липса на контакт с ФИДЕ), то следва българските състезатели, определени да играят в Световната купа на ФИДЕ в Сочи, да се свържат с Г. Павлов (отказващ да контактува с „БФШ 1928”), да разберат какво е направено и сами да си закупят билети на свой риск и отговорност, ако желаят. Ако вече такива билети са били закупени от Г. Павлов с пари на „БФШ 1928”, то разноските на закупилите самостоятелно билети няма да бъдат възстановени. Ако не са били закупени, то „БФШ 1928” поема на закупилите самостоятелно билети пътните разходи до размера на определените по проекта (тъй като Г. Павлов укри проекта и достъп до проекта няма, то точната сума не е възможно да бъде съобщена сега). Аналогично следва всеки сам да си обезпечи виза и другите разноски, които ще бъдат възстановени в законния им размер, ако вече не са направени от Г. Павлов с пари на „БФШ 1928” (ако вече са направени с пари на „БФШ 1928”, то няма да им бъдат възстановени);
 10. Всички председатели на комисии са поканени да предадат до 30.06.2021г. отчетите си за извършената работа от 02.09.2017г. досега, както и да предложат евентуално преструктуриране на комисиите си;
 11. Всички членове на „БФШ 1928”, както и всички желаещи физически лица, са поканени в срок до 01.08.2021г. да предадат евентуалните си идеи и предложения за промени в Устава на „БФШ 1928”, както и за конкретни принципи и/или подробни правила, които да залегнат в Националната визия, влизаща в сила от 01.01.2022г. след обсъждане и евентуално приемане;
 12. „БФШ 1928” предлага на Управителния съвет на „БФШ 1928” спешно свикване на заседание с цел взимане на съответните решения и узаконяване на разходите, които следва да бъдат извършени. Без такова законосъобразно взето решение, временно представляващият няма да извърши никакви незаконосъобразни разходи.

 

Ат. Куртенков, временно представляващ „БФШ 1928”