В започващите вдругиден ДИП в Асеновград са записани 178 деца, но за 36 от тях няма данни на сайта на „БФШ 1928” за внесени по 20 лв. за картотека. Съдиите, начело с Главния съдия, носят отговорност за спазването на Регламента, съгласно който в ДИП участват само картотекирани състезатели, поради което те са длъжни да не допускат до участие в ДИП некартотекиран играч.

Моля, с оглед преодоляване на гореспоменатото недоразумение, председателите на клубове, които прочетат име на свой член измежду посочения по-долу списък от 36 некартотекирани деца, да се свържат по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или да изпълнят указанията за картотекиране, публикувани на сайта тук в раздел „Картотеки”. „БФШ 1928” е в състояние да реагира незабавно и да коригира списъка с картотекираните състезатели при всеки разрешен случай преди 15.07.2021г.

След 07.06.2021г. г-н Георги Павлов не притежава пълномощия да събира пари от името на „БФШ 1928”, тъй като не е нито представляващ, нито технически директор, а и до днес не се е отчел за намиращите се у него огромни финансови средства на „БФШ 1928”. Поради това, „БФШ 1928” не носи отговорност за дадени му суми.

Записани в ДИП 36 деца, за които липсват данни за картотекиране: Aladzhov Stoyan, Aleksov Martin, Angelov Ivaylo, Bakalov Milko, Bakalov Vladimir, Blagoev Hristo, Chakov Stefan, Dimitrov Dimitar Hr., Dimitrov Krasimir, Dimov Nikola, Dobrislavov Kaloyan, Enev Aleks, Georgieva Yoana, Gledacheva Kalina, Ibryamov Dzhihan, Ivanov Yoan, Kanchev Rumen, Karageorgieva Zhanet, Karaivanova Petya, Kirilov Ivaylo, Kochev Ivan, Kolev Georgi, Kolev Nikola T., Kostadinova Marieta, Luizov Hristo, Nasar Lazar, Petkova Irina, Petkova Tsvetelina, Sedmakov Georgi, Shopov Vladimir, Simeonov Mario, Slaveva Eva, Stoyanov Plamen, Valchev Martin V., Varbanov Vladimir, Yordanova Stefani.