June 24, 2021

НОВИНИ

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

След като констатирах, че има много шахматни клубове, които са членове на „БФШ 1928”, но не са започнали процедура за получаване на спортен лиценз, не са заплатили своя членски внос за 2021г.и не са картотекирали нито един състезател за 2021г. (хипотетично и евентуално – и преди това), на основание чл. 27 т. 3 от Устава на „БФШ 1928” (в изпълнение на задълженията си като отговорник за организационното и финансовото състояние на „БФШ 1928”) и във връзка с чл. 15, чл. 16 и чл. 17 ЗФВС, поради невписване в Регистъра на ММС по чл. 9 ал. 1 т. 1 ЗФВС (влязъл в сила на 19.01.2019г.), както и във връзка с чл. 7 ал. 1 т. 3 (липса на 5 картотекирани състезатели) и чл. 13 т. 5 (невнасяне на членски внос в срок) от Устава на „БФШ 1928”,

НАРЕЖДАМ

 1. Считано от 01.07.2021г. се спират временно всички членски права в „БФШ 1928” на 28 клуба, съгласно приложения списък, неразделна част от настоящата Заповед, както е посочено в нея.
 2. Клубовете, изпълнили в срок до 30.06.2021г. дължимите си членски задължения от 02.09.2017г. досега и едновременно с това започнали процедура по вписване в Регистъра на ММС по чл. 9 ал. 1 т. 1 ЗФВС, трябва да изпратят документи в доказателство на това по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., след което членските им права ще бъдат възстановени напълно.
 3. Всеки клуб, невключен в приложения списък, трябва да изпълни както задълженията си по Устава на „БФШ 1928”, така и указанията, публикувани на сайта на „БФШ 1928” след 10.06.2021г. Членските права на всеки клуб, нарушил Устава на „БФШ 1928”, ще бъдат незабавно спрени временно до преустановяване на нарушението.
 4. До участие в каквито и да е било състезания по шахмат на територията на Република България се допускат само участници с внесени 20 лв. за годишна картотека и едновременно с това – членове на лицензиран шахклуб с внесен годишен членски внос от 200 лв., като списък с трите имена и рождената дата на всеки член на шахклуб трябва да бъде изпратен от всеки шахклуб по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 30.06.2021г. Чужденците, нечленове на български шахклуб, се допускат до участие от организатора само след дадена от тях годишна вноска от 20 лв. за „БФШ 1928”.
 5. На основание „Правилник за …състезателните права …”, приет от УС на „БФШ 1928” с Протокол № 6 от 29.09.2019г., всеки главен съдия е длъжен да впише в турнирната таблица на всяко състезание, започващо след 22.06.2021г., клуба, от чието име се състезава всеки играч. Съдия, който не спази това свое задължение, ще бъде лишен от съдийски права. Играчи, които не са платили картотеката си от 20 лв. или са обявили участие от името на неплатил членския си внос от 200 лв. шахклуб, ще бъдат лишени от състезателни права, докато не заплатят дължимото.
 6. Сроковете, определени от Временната съдийска комисия за предварителна регистрация на всеки турнир, се удължават с една седмица (а за турнирите без предварителна регистрация се определя срок за регистрация от една седмица). В така удължения краен срок организаторът и главният съдия са длъжни да изпратят за утвърждаване данните на турнира на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Турнири с организатор, съдия или участник, имащ финансови задължения към „БФШ 1928”, няма да бъдат утвърждавани, преди изплащане към „БФШ 1928” на двойния размер на задълженията.
 7. Файлът от всеки турнир се изпраща в срок от седем дни след последния кръг на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като отговорност за това носят и главният съдия, и организаторите.
 8. Във всички състезания от Държавния спортен календар, започващи след 22.06.2021г., изрично се забраняват участието на лица от единия пол в състезания за лица от другия пол и прекартотекирането. В една календарна година един състезател може да бъде картотекиран в не повече от един лицензиран български шахклуб, освен при официално спиране дейността на клуба му.

 

Настоящата заповед се публикува на 22.06.2021г. на сайта на „БФШ 1928” и всеки член на „БФШ 1928” се задължава да я спазва и изпълнява. Срок на изпълнение на заповедта – незабавно и безсрочно. Контрол върху изпълнението на Заповедта ще спазвам лично.

Въпроси за допълнителни указания по Заповедта да се изпращат на E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на GSM: 0899-203468.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък с клубове, съгласно текста (една страница)

 

            Ат. Куртенков, временно представляващ „БФШ 1928”

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към ЗАПОВЕД № 1 от 22.06.2021г.

СПИСЪК НА КЛУБОВЕТЕ СЪС СПРЕНИ ЧЛЕНСКИ ПРАВА, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021:

Шахматен клуб АЛЕКСАНДЪР АЛЕХИН ЕИК: 123542915, гр. Казанлък, 6100 ул. "Вардар" № 1, председател: Димитър Пламенов Пашев GSM: 0894695747, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб БАДЕВ код по БУЛСТАТ: 131318589 БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1336, гр.София, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН 6, бл.636, вх.В, ап.53 КИРИЛ КИРИЛОВ БАДЕВ – Управител e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Шахматен клуб БАЛЧИК, ЕИК: 175588433, гр. Балчик, ул. "Дионисополис" № 3 Председател: Красимир Иванов Кирчев GSM: 0885 011 406 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Шахматен клуб БАНКЯ, Банкя, 1320 ул. "Кирил и Методий" № 2, х-л Жеравна, ЕИК: 176245117 председател: Веселин Иванов Дуковски, GSM: 0882 511 566 и 0883 438 343 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. сайт: www.chessclubbankya.com

Шахматен клуб БОБИ ФИШЕР 2018, ЕИК: 205393221 гр. София 1407, район р-н Лозенец, ул. „Кричим“ No 22-24, ет. 5, ап. 9, Инка Зоранова Ристич – Председател; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Общински шахматен клуб ВЕРИЛА – гр. Елин Пелин, ЕИК: 176542257, 2100 бул. "София" № 13 председател: Владимир Иванов Стойнов GSM: 0877 191 637 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Баскетболен клуб ВИХЪР – 2002, Вълчи дол, ул. "Георги Димитров" № 1 ЕИК: 813142041, председател: Петър Димитров Аров и Цветозар Димитров Петков, тел. 05131-2032, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ВИХЪР - 2018, ЕИК: 205389073 област Варна, община Вълчи дол, гр. Вълчи дол 9280, площад "Освобождение" No 6, Председател :РАДКО ЯНЕВ РАДЕВ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Спортен клуб по шахмат и тенис на маса ДЕБЮТ, гр.Оряхово, 3300 ул. "Васил Воденичарски" № 1 ЕИК: 106036278 председател: Енчо Димитров Андреев GSM: 0889 700 735, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Шахматен спортен клуб - ДРЯНОВО, ЕИК: 817077137, гр. Дряново, ул. "Досю Стойнов" № 16 председател: Марин Минчев Денев, GSM: 0888 077 375, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ЗАГОРЕЦ ЕИК: 205373119, гр. Нова Загора 8900 ШИПКА No 6, председател: Снежана Пенева Тодорова,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ИНТЕЛЕКТИ ЕИК: 205383355 област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. Методи Кусевич No 2 Председател: Красимир Руменов Савов, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сдружение Шахматен клуб КРЕСИМ, Троян, ул. "Васил Левски" № 181, ет. 7 ап. 29, ЕИК: 176176831 председател: Симеон Стефков Винчев GSM: 0898 878 553 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ЛОВЕЧ, Ловеч, ул. „Генерал Скобелев“ № 9 ЕИК: 175593081 председател: Ваньо Стойнов Иванов GSM: 0898 700 370 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб МАРСА, ЕИК: 177125779, гр.Хасково, ул. СРЕДНА ГОРА № 6, ап.офис 2 ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЪЛКОВ – Председател  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ММ ИНЖ. ДИМИТЪР КАРАПЧАНСКИ, ЕИК: 119547290, п.к. 8800, гр. Сливен, ул. Йордан Кювлиев № 12-А, ет.1, ап.2

Шахматен клуб МУСКЕТАРИТЕ - Царацово, ЕИК: 205364426, област Пловдив, община Марица, с. Царацово 4202, ул. Детелина № 2,  Председател - Илиян Желязков Лалев, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ,  ЕИК: 121183723, София, кв. "Студентски град" бл. 2, председател: Радислав Йорданов Атанасов, GSM: 0893 396424, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Обединен спортен клуб РОДИНА, ЕИК: 103132499, гр. Суворово, 9170 пл. "Независимост" № 1 председател: Веселин Атанасов Каравасилев GSM: 0889 303 191, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ПРИСТИС, ЕИК: 117073257, гр. Русе, ул. "Славянска" № 4, председател: Ростислав Руменов Раев GSM: 0889 058 897 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Шахматен клуб РАДЕЦКИ,  ЕИК: 176663166, гр. Козлодуй, 3320 ж.к. 2 бл. 62 вх. Б ет. 5 ап. 13, управител: Светлана Иванова Генова GSM: 0887 229 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб - РОДОПА, ЕИК: 120045210, п.к. 4700, гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 22 Никола Йеремиев Седянков - Председател e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб СИЛИСТРА, ЕИК 118020614, гр. Силистра, 7500 ул. "Анастас Янков" № 30, председател: Румен Ангелов Радев, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ШАХМАТ – СОФИЯ,  ЕИК: 130495565, гр. София, ул. "Сирак Скитник" № 3 вх. 1 ет. 3 ап. 12 председател: Александрина Николаева Николиева, GSM: 0886 711 253 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ХАН ТЕРВЕЛ,  ЕИК: 176817858, гр. Тервел, 9450 ул. "Цар Калоян" 11 председател: Красимир Прокопов Георгиев GSM: 0887 865 039, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шах клуб ТЪРГОВИЩЕ,  ЕИК: 177233609, с. Стража, общ. Търговище, 7738 ул. "А. Топалов" № 51, председател: Младен Величков Славчев GSM: 0887 740 001 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Спортен шахматен клуб - ХАРМОНИЯ, ЕИК: 124046110, гр. Шабла 9680, ул. "Равно поле" 58, председател: Деян Георгиев Димитров GSM: 0885 132 468 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шахматен клуб ЯГОДОВО, ЕИК: 205392023,област Пловдив, община Родопи, с. Ягодово, п.к. 4113,  ул. "Стадиона" № 27, председател: Ива Владимирова Ценковаe-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Временно запазва членските си права, поради започнала процедура за получаване на лиценз:

Сдружение Шахматен клуб ДИМИТРОВГРАД, гр. Димитровград, 6400 ул. "Емилиян Станев" бл. 8 вх. Б ап. 3 ЕИК: 176735574 председател: Владимир Митков Вълков GSM: 0988 827 264 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ';document.getElementById('cloake151f54a4a730b3fe91312e98caebca4').innerHTML += ''+addy_texte151f54a4a730b3fe91312e98caebca4+'<\/a>';

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

С цел обратна връзка беше образувана единствената официална фейсбук-група на „БФШ 1928” - facebook.com/groups/330412781999922. Тя е със свободен достъп от всеки желаещ, но ще се дискутират САМО въпроси, свързани с „БФШ 1928”, а временно представляващият „БФШ 1928” ще отговаря на всеки поставен му въпрос от реално лице в срок до три работни дни.

В чл. 1 ал. 3 от публикувания там „Правилник за … състезателните права …”, приет от УС на „БФШ 1928” с Протокол № 6 от 29.09.2019г. и препотвърден писмено в края на 2020г. пред ММС ясно е записано, че срокът за картотекиране съвпада със срока за внасяне на членския внос по чл. 13 т. 5 от Устава. Същият срок е вписан в чл. 12 ал. 3 от Устава като императивен за представяне от всеки шахклуб на списък на членовете им с трите имена и дата на раждане, а до момента НИКОЙ шахклуб не е представил такъв списък. От съвкупността от преамбюла, чл. 1, чл. 10, чл. 11 ал. 2 и чл. 20 от „Правилник за … състезателните права …”, става ясно, че задължително всеки участник в каквото и да е състезание (даже и в опен-турнир по блиц) трябва да е картотекиран в един точно определен лицензиран шахклуб, а състезателите на нелицензираните шахклубове нямат право на участие в никакъв турнир на територията на Република България.

Ето защо, „БФШ 1928” припомня на шахклубовете следните техни задължения:

 1. В срок до 30.06.2021г. да спазят чл. 12 ал. 3 и чл. 13 т. 5 от Устава, както и чл. 1 ал. 3 от „Правилник за … състезателните права …”, като сумите се изпращат само по банков път по обявената на сайта сметка на „БФШ 1928”. Който е спазил това си задължение, да изпрати писмено доказателство на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 2. Всеки състезател във всеки турнир, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, е длъжен да посочи лицензирания шахклуб, от който участва през годината и от който е заплатена картотеката му. Състезател, който не е посочил такъв клуб със заплатена негова картотека НЕ се допуска до участие от главния съдия! Спрямо състезател, който е посочил неверни данни относно клубна принадлежност и/или заплатена картотека, ще се приложат рестриктивни санкции.
 3. В срок до 30.06.2021г. всеки, който ползва материална база, собственост на „БФШ 1928”, трябва да изпрати на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. пълен опис на тази база;
 4. В срок до 30.06.2021г. да се преустановят всякакви противоправни действия.

Поради отказа на Контролния съвет да извърши ревизия, са поканени да извършат пълна финансова и документна ревизия в срок до 30.06.2021г. председателите на шахклубовете „Кресим”, „Враца”, „Добруджа 2013”, както и всеки друг желаещ председател на шахклуб – член на „БФШ 1928”.

Временно представляващият „БФШ 1928” е твърдо решен да запази лиценза на „БФШ 1928”, но бездействието и активното саботиране на дейността на „БФШ 1928” от страна на повечето шахклубове може да стане причина за изгубването му.

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

На 11.06.2021г. беше засечен внесеният членски внос и данните бяха нанесени в таблицата тук. Има масово невнасяне на дължимите суми - както за членски внос, така и за картотеки. Има и много суми, внесени след крайния срок 31.03.2021г., които би трябвало да бъдат двойни, в съответствие с изискванията, за да са изрядни закъснелите клубове. Няма нито една внесена сума за прекартотекиране.

"БФШ 1928" припомня, че от 11.06.2021г. започна въвеждането на ред и правила в българския шах, поради което се очаква всеки клуб да се издължи, преди да се включи в подписката за Общо събрание.

НОВИНИ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

         „БФШ 1928” се извинява за станалото досега в българския шах и уведомява, че:

- в касата на БФШ, използвана от почти 4 години от „БФШ 1928”, бяха намерени 12 лични карти (някои – в срок на валидност) и паспорти, неизвестно защо съхранявани от Г. Павлов и М. Войска няколко години, в нарушение на чл. 7 ал. 2 ЗБЛД;

- Г. Павлов присвои кръглия печат, счетоводната и финансовата документация, официалните имейли на „БФШ 1928” за контакт с ФИДЕ и паролите им;

- М. Войска присвои 1400 лв., собственост на „БФШ 1928” и иззе ключовете от офисите и входната карта с чип на „БФШ 1928” в ММС;

- М. Петров подаде оставката си като „Рейтинг-администратор на БФШ 1928” и използва тази си длъжност само в своя частна полза и в ущърб на „БФШ 1928”;

- Временната съдийска комисия отказа комуникация с „БФШ 1928” и не е публикувала нито един протокол от нито едно свое заседание след 25.03.2021г., което води до незаконосъобразност на съдиите във всички Държавни първенства след 30.04.2021г.;

- Контролният съвет на „БФШ 1928” мълчаливо отказа да извърши финансова и документна ревизия и така не изпълни задълженията си по Устав;

- Н. Тодоров и други лица също саботират дейността на „БФШ 1928” с цел да унищожат достигнатите досега позитиви от д-р Р. Тошев и да лишат „БФШ 1928” от национален лиценз по шахмат.

         Ат. Куртенков, временно представляващ „БФШ 1928”, в стремежа си да запази притежавания от „БФШ 1928” национален лиценз по шахмат, призовава за спазване на законността и неподдаване на инсинуации и внушения, като започва въвеждането на ред и правила с цел премахване на анархията в българския шах. За тази цел „БФШ 1928” препотвърждава само тези свои задължения, които са обявени на сайта и съобщава, че:

 1. Комуникацията с „БФШ 1928” се извършва само чрез временно представляващия Атанас Куртенков по имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и само от председателите на редовните клубове чрез техните официални имейли, вписани на сайта на „БФШ 1928”. При спешни случаи е възможно да се позвъни и на тел. 0899-203468, като вътрешношахматни искания чрез трети лица не се допускат до разглеждане;
 2. В срок до 30.06.2021г. всеки, имащ договорни, финансови или имуществени претенции към „БФШ 1928”, следва да ги обяви чрез гореспоменатия имейл (необявени в този срок претенции ще се считат за несъществуващи);
 3. Пари за членски внос, картотеки и други задължения към „БФШ 1928” следва да се внасят по банковата сметка, обявена на сайта на „БФШ 1928”. Внесени по друг начин средства ще се възприемат като неполучени до доказване на противното;
 4. Не се гарантира нито един от турнирите, обявени след 07.06.2021г. за рейтинг-обработка от М. Петров. Незаплатените членски вноски и такси за обработка на турнири ще бъдат потърсени от неиздължилите се;
 5. Всеки редовен шахклуб е поканен да определи (и да го съобщи в срок до 30.06.2021г.) по един свой представител за проверка на намиращите се лични документи в офиса на „БФШ 1928” и за извършване на пълна и подробна финансова и документна ревизия от 02.09.2017г. досега. Предвид сложността на ревизията се предполага тя да продължи доста повече от един месец, поради което разходите на представителите се поемат от клубовете, които са ги определили;
 6. Наложително е спешното провеждане на Отчетно-изборно общо събрание, но преди завършването на финансовата и документна ревизия не е целесъобразно то да се насрочва, защото иначе извършилите нарушения ще останат ненаказани, както се случи при БФШ;
 7. Фейсбук-групата „БФШ 1928” не отразява мнението на „БФШ 1928”, а е частна група на Г. Павлов. Нещо повече, временно представляващият „БФШ 1928” е лишен от възможността да отрази там становището на „БФШ 1928”. Затова описанието на тази група не съответства на истината, а „БФШ 1928” не отговаря за съдържанието на групата;
 8. ДОП в Китен са преобезпечени с поне 3840 лв. Преведени са 1840 лв., а още 2000 лв. са взети от Г. Павлов за съдийски хонорари, купи, медали и всички други разходи. По проблеми, касаещи ДОП в Китен, следва всеки да се обръща само към Г. Павлов;
 9. Тъй като цялата счетоводна документация се намира у Г. Павлов и на „БФШ 1928” не е известно дали са закупени билети на определените за участие в Световната купа на ФИДЕ, както и не е известно какви заявки са подадени (поради присвоените от Г. Павлов имейли и пароли, довели до липса на контакт с ФИДЕ), то следва българските състезатели, определени да играят в Световната купа на ФИДЕ в Сочи, да се свържат с Г. Павлов (отказващ да контактува с „БФШ 1928”), да разберат какво е направено и сами да си закупят билети на свой риск и отговорност, ако желаят. Ако вече такива билети са били закупени от Г. Павлов с пари на „БФШ 1928”, то разноските на закупилите самостоятелно билети няма да бъдат възстановени. Ако не са били закупени, то „БФШ 1928” поема на закупилите самостоятелно билети пътните разходи до размера на определените по проекта (тъй като Г. Павлов укри проекта и достъп до проекта няма, то точната сума не е възможно да бъде съобщена сега). Аналогично следва всеки сам да си обезпечи виза и другите разноски, които ще бъдат възстановени в законния им размер, ако вече не са направени от Г. Павлов с пари на „БФШ 1928” (ако вече са направени с пари на „БФШ 1928”, то няма да им бъдат възстановени);
 10. Всички председатели на комисии са поканени да предадат до 30.06.2021г. отчетите си за извършената работа от 02.09.2017г. досега, както и да предложат евентуално преструктуриране на комисиите си;
 11. Всички членове на „БФШ 1928”, както и всички желаещи физически лица, са поканени в срок до 01.08.2021г. да предадат евентуалните си идеи и предложения за промени в Устава на „БФШ 1928”, както и за конкретни принципи и/или подробни правила, които да залегнат в Националната визия, влизаща в сила от 01.01.2022г. след обсъждане и евентуално приемане;
 12. „БФШ 1928” предлага на Управителния съвет на „БФШ 1928” спешно свикване на заседание с цел взимане на съответните решения и узаконяване на разходите, които следва да бъдат извършени. Без такова законосъобразно взето решение, временно представляващият няма да извърши никакви незаконосъобразни разходи.

 

Ат. Куртенков, временно представляващ „БФШ 1928”

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

         „БФШ 1928” кани Контролния съвет да извърши финансова и документна ревизия, а като наблюдатели са поканени и всички клубове – редовни членове (по един официално избран представител). Отчетно-изборното общо събрание ще се проведе след завършването на ревизията, за да се даде възможност на извършилите финансови нарушения да се защитят пред всички. Мотивите за тази покана са изброени по-долу.

         На 11.06.2021г. доброволна работа без възнаграждение като „Временен председател” на „БФШ 1928” започна Атанас Куртенков и по всички проблеми (освен за ДОП в Китен) следва да се обръщате към него – на GSM 0899-203468 или на Е: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., а за ДОП в Китен отговаря само г-н Г. Павлов, превел от федералната сметка на 07.06.2021г. за ДОП в Китен 1840 лв. и изтеглил още 2000 лв. за купи, медали, съдийски и други разходи в качеството си на представляващ „БФШ 1928”.

         След като се оказа, че не е била никога назначавана на длъжност „Спортен директор”, на г-жа М. Войска беше предложено да започне работа като такава срещу парично възнаграждение, но тя отказа и напусна, взимайки със себе си всички ключове, което наложи ключар да отвори касата и да смени всички патрони срещу 180 лв. пред трима свидетели.

         Заварен бе пълен документен и финансов хаос, като г-жа М. Войска отказа да се състави предавателно-приемателен протокол, но заяви, че целият инвентар в офисите на „БФШ 1928” (освен 1 компютър, 1 монитор и 1 лаптоп) е собственост на БФШ, а лични вещи няма. После тя отказа да предаде Протокола от проведеното на 09.06.2021г. заседание на Управителния съвет с решенията за финансиране на Световната купа и ЕИП за жени, с което умишлено постави под заплаха от нефинансиране тези важни състезания от МСК.

         Г-н Г. Павлов отказа да предаде счетоводната и финансова документация, както и да отчете парите на „БФШ 1928” в него. Той взе кръглия печат със себе си и отказа да предаде паролите от имейлите за контакт с ФИДЕ, продължавайки да фигурира на сайта на ФИДЕ като „Изпълнителен директор” на „БФШ 1928” и така умишлено блокира комуникацията с ФИДЕ, въпреки че вече не заема никаква длъжност в „БФШ 1928”.

         Г-н Н. Тодоров отказа повече да изпълнява задълженията си на „пиар” на „БФШ 1928”.

         Г-н М. Петров напусна поста „Рейтинг-администратор”, което наложи да се обяви мястото за вакантно. На него ще бъде назначен първият подходящ желаещ съдия.

         Поради сложната ситуация, Ат. Куртенков пое работата на председателя, техническия директор, спортния директор и „пиара”, както и взе банковия спесимен чрез банкиране без фирмен печат. Д-р Р. Тошев е обезпечил всички състезания с извоюваните от него средства, от които по сметката на „БФШ 1928” има над 85000 лева, позволяващи ни да сме спокойни.

         Лицата, извършили серия от финансови и документни нарушения, напуснаха ръководните си постове и отказаха да се отчетат, като умишлено всячески се опитват да саботират дейността на „БФШ 1928” и да прикрият деянията си. Това налага спешна ревизия, след която трябва спешно да се свика Общо събрание.

 

GENS UNA SUMUS!

„БФШ 1928”

Контакти

Адрес на офиса:
София 1040, бул."В.Левски" No.75, стаи 704 и 709

Адрес за кореспонденция:
София 1000, Централна поща, п.к. 283

Технически директор: Георги Павлов
e-mail: director@bgchessfederation.org
GSM: 0888 636 986

Спортен директор: Маргарита Войска
e-mail: office@bgchessfederation.org
GSM: 0878 510 197

© 2017 Българска федерация по шахмат 1928