December 14, 2018

НОВИНИ

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

На вниманието на всички клубове членове на БФШ 1928!
Публикуваме изискванията на ММС за вписване на треньори в регистъра на спортно-педагогическите кадри.

Необходимо е да бъде предоставена следната информация:

1. Трите имена по лична карта;
2. Дата на раждане;
3. Месторабота - спортен клуб;
4. Адрес и телефон на спортния клуб;
5. Каква длъжност заема в спортния клуб – треньор, инструктор или друго;
6. Трудов стаж по специалността към настоящия момент;
7. Какъв вид договор има сключен между треньора и клуба – трудов, граждански, обществен;
8. Образование - висше, колеж, средно-специално, средно;
9. Учебното заведение, в което е получил образованието си;
10. Година на завършване на образованието;
11. Специалност, придобита образователно-квалификационна степен;
12. Завършени курсове, следдипломна квалификация - вид и година;
13. Звания и награди - изброяване на вида, година на придобиване;
14. Дата на назначване на заеманата длъжност.

Подпис и печат от председателя на спортния клуб.

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

На 15.11.2018 г. от 17:00 ч. в гр. София, бул. "Васил Левски "№38, ет. 2 се проведе Заседание №16 на УС на Сдружение БФШ 1928. След като разгледа молбите за членство и приложените към тях документи, Управителният съвет на БФШ 1928 счете, че са налице всички законови предпоставки и са изпълнени всички изисквания на Устава на БФШ 1928, поради което приема за свои членове следните клубове:

СК"Дебют " - Оряхово, ЕИК: 106036278 - гласували "ЗА": 8;

СКШ "Левски" - София, ЕИК: 205373368 - гласували "ЗА": 8;

ШК "Интелекти" -  Каварна, ЕИК:205383355, гласували "ЗА": 8;

ШК "Загорец" - Нова Загора, ЕИК 205373119 - гласували "ЗА": 8;

ШК "ММ инж. Д. Карапчански" - Сливен, ЕИК: 119547290, гласували "ЗА": 8;

ШК "Полски Гамбит" - Полски  Трамбеш, ЕИК: 205334479, гласували "ЗА": 7; Т. Галунов не гласува заради конфликт на интереси.

ШК "Маринополци" - Павликени,  ЕИК: 205347941, гласували "ЗА": 8;

ШК "Бадев" - София, ЕИК: 131318589, гласували "ЗА": 8;

ШК "Мускетарите-Царацово", ЕИК: 205364426, гласували "ЗА": 8;

ШК "Ягодово" - с. Ягодово, ЕИК: 205392023, гласували "ЗА": 8;

ШК "Лясковец" - Лясковец, ЕИК: 205332236, гласували "ЗА": 7; Т.Галунов не гласува заради конфликт на интереси.

ОШК "Сливнишки герой" - Сливница, ЕИК: 175855263, гласували "ЗА": 8;

ШК "Боби Фишер 2018" - София, ЕИК: 205393221, гласували "ЗА": 8;

ШК "Девин" - Девин, ЕИК: 205381525, гласували "ЗА": 8;

ШК "Марса" - Хасково ЕИК: 177125779, гласували "ЗА": 8;

ШК "Родопа" - Смолян, ЕИК: 120045210, гласували "ЗА": 7; Ант. Стефанова не гласува заради конфликт на интереси.

ШК "Добруджа" - Добрич, ЕИК: 205387706, гласували "ЗА": 8;

ШК "Вихър 2018" - Вълчи дол, ЕИК: 205389073, гласували "ЗА": 8.

На пет други клуба, подали документи за членство, бяха дадени указания за попълване на документите им с оглед на допълнително разглеждане на техните молби за приемане в БФШ 1928.

 

 

 

 

 

Контакти

Адрес на офиса:
София 1040, бул."В.Левски" No.75, стаи 704 и 709

Адрес за кореспонденция:
София 1000, Централна поща, п.к. 283

Технически директор: Георги Павлов
e-mail: director@bgchessfederation.org
GSM: 0888 636 986

Спортен директор: Маргарита Войска
e-mail: office@bgchessfederation.org
GSM: 0878 510 197

© 2017 Българска федерация по шахмат 1928