Игра на живо Спонсор

LIVE: http://chess-results.com/tnr418260.aspx?lan=24
           
http://chess-results.com/tnr420807.aspx?lan=24
 
Live on Chess24
Live on ChessBomb
Live on ChessBomb: 2019-Bulgarian-Women's-Championship
Държавното първенство за мъже можете да следите и в мобилното приложение Follow Chess