Пълният текст на Наредбата, приета с ПУС на 10.12.2019 г. и изменена с ПУС на  22.02.2020 г. и 16.04.2020 г. можете да видите: ТУК