АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В БФШ 1928 към 08.04.2020 г. в PDF формат:  ТУК