>> Оттук можете да изтеглите в .xls формат Български рейтинг по блиц-шахмат, валиден от 01.05.2019