На вниманието на всички клубове членове на БФШ 1928!
Публикуваме изискванията на ММС за вписване на треньори в регистъра на спортно-педагогическите кадри.

Необходимо е да бъде предоставена следната информация:

1. Трите имена по лична карта;
2. Дата на раждане;
3. Месторабота - спортен клуб;
4. Адрес и телефон на спортния клуб;
5. Каква длъжност заема в спортния клуб – треньор, инструктор или друго;
6. Трудов стаж по специалността към настоящия момент;
7. Какъв вид договор има сключен между треньора и клуба – трудов, граждански, обществен;
8. Образование - висше, колеж, средно-специално, средно;
9. Учебното заведение, в което е получил образованието си;
10. Година на завършване на образованието;
11. Специалност, придобита образователно-квалификационна степен;
12. Завършени курсове, следдипломна квалификация - вид и година;
13. Звания и награди - изброяване на вида, година на придобиване;
14. Дата на назначване на заеманата длъжност.

Подпис и печат от председателя на спортния клуб.