Общото събрание в Трявна
Общо събрание

На 17 ноември в Трявна се проведе събрание на БФШ 1928. Направен бе отчет на свършеното за периода от предходното общо събрание. Безспорни факти са, че наред с получаването на спортната лицензия, БФШ 1928 върна България в световното шахматно семейство. Срещу имената на всички български шахматисти стои България! Председателят мс д-р Руслан Тошев запозна най-подробно делегатите и гостите на събранието с процесите и събитията, развили се във ФИДЕ, в които България в негово лице взе участие. Изтъкнат бе приносът и на бившия председател на БФШ Камен Тошков за приемането на страната ни в международната федерация. Не бяха пропуснати и многото проблеми и грешки, които ръководният екип на БФШ 1928 допусна. Д-р Руслан Тошев отговори на всички въпроси на делегатите и гостите, като се получи една откровена и емоционална дискусия. Делегатите на събранието с почти пълно единодушие подкрепиха изключването на няколко клуба поради явното им несъответствие с Устава на федерацията и неплащането на членски внос. Съставът на УС бе попълнен с трима нови членове: бизнесмените Николай Гигов и Калоян Матеев, президент на ШК Чесбомб и Мирослав Митев, президент на ШК Марица изток Раднево. Постъпиха редица предложения от представители на клубовете по отношение на спортния календар на БФШ 1928 за 2019 г.
На 18 ноември в Плевен, съгласно определение на Софийския градски съд трябваше да се проведе избор на нов председател, управителен и контролен съвет. Желанието на мнозинството клубове беше за диалог и единство. Но определени лица, най-вече близки до собственика на хотела, в който трябваше да се проведе събранието, опорочиха събитието. Мандатната комисия в разширен състав, при участието на лице от друга федерация, не осигури полагащото се право на глас на повече от 20 клуба! В залата конфронтацията ескалира. Делегатите бяха потресени от силовите похвати, напомнящи 90-те години на миналия век. Когато председателят на федерацията д-р Тошев поиска събранието да се проведе пред очите на медиите в присъствието на нотариус, който да следи за спазването на  устава и закона, последва изключване на микрофона, изтръгване от катедрата, изгонване на лица извън залата...
Тези неописуеми фрапантни нарушения на Устава на БФШ 1928 доведоха до жалби от няколко шахматни клуба, в резултат на които Софийският градски съд се произнесе в свое Решение № 6020/20.11.2018 г., че вписването на всички решения на събранието в Плевен в Агенцията по вписванията се спира до постановяването на влязъл в сила акт по делото, образувано по искова молба № 151974 по описа на СГС.
Българският шахмат отново е вкаран в лабиринтите на съдебни спорове, които ще продължат десетки месеци, а през това време легитимното ръководство на федерацията, начело с председателя мс д-р Руслан Тошев ще трябва да реализира програмата си, като организира спортния календар за 2019 г., да структурира комисиите във федерацията, да впише треньорите по шахмат в Регистъра на ММС, да се грижи за националните отбори, за детско-юношеския шахмат, да отстоява позициите на България за пълноправно членство във ФИДЕ...