На 11.06.2021г. беше засечен внесеният членски внос и данните бяха нанесени в таблицата тук. Има масово невнасяне на дължимите суми - както за членски внос, така и за картотеки. Има и много суми, внесени след крайния срок 31.03.2021г., които би трябвало да бъдат двойни, в съответствие с изискванията, за да са изрядни закъснелите клубове. Няма нито една внесена сума за прекартотекиране.

"БФШ 1928" припомня, че от 11.06.2021г. започна въвеждането на ред и правила в българския шах, поради което се очаква всеки клуб да се издължи, преди да се включи в подписката за Общо събрание.