Рейтинг-администраторът на "БФШ 1928", уважаваният международен съдия г-н Милен Петров, обвини за съществуващите проблеми комисия в състав: гм Кирил Георгиев, гм Антоанета Стефанова и гм Александър Делчев.