Вчера изтече мандатът на управляващите „БФШ 1928” – Председателя Руслан Тошев, членовете на Управителния съвет – депутатката Антоанета Стефанова, жгм Маргарита Войска, кмс Алекси Йовчев, проф. Тодор Галунов, Георги Недев, Пламен Симеонов и на всички останали съвети, комисии и подкомисии, но изборно Общо събрание не е насрочено.

Така тези лица признават своята неспособност да ръководят, като изоставят българските шахматисти на произвола на съдбата в труден обществено-политически момент.

Единствената личност в шаха ни, която притежава желание, опит, знания, умения и методика да възкреси шаха ни, е мм Атанас Куртенков, който посочва на желаещите да оцелеят Пътя към прогреса – „НАЦИОНАЛНА ВИЗИЯ – 2022”,  с която може всеки да се запознае тук.

„ТИТАНИК” ПОТЪНА, НО „КАРПАТИЯ” ПРИСТИГНА!

КОЙТО ИСКА, МОЖЕ ДА СЕ СПАСИ!

GENS UNA SUMUS!