УС насрочи ОС на 15.01.22 в Пловдив. В дневния ред е включен избор на А. Стефанова за президент на „БФШ 1928”, на Н. Тодоров за изпълнителен директор, на несменяемата от 30 години М. Войска за член на УС и на М. Митев за председател на Временната от пет години съдийска комисия.

Всички членове на УС гласуваха против провеждането на финансова ревизия (каквато не е имало от пет години), защото ще станат ясни на всички кражбите, осъществени от Н. Тодоров и А. Стефанова, за чието семейство е отивала повече от половината от бюджета на „БФШ 1928”.

Всички шахматни клубове, членове на „БФШ 1928”, изявиха единодушната си подкрепа както на неограниченото финансиране на горните лица, така и на решението им да няма финансова ревизия. КЛУБОВЕТЕ СА УБЕДЕНИ, ЧЕ „БФШ 1928” ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ФУНКЦИОНИРА ЕДИНСТВЕНО И САМО КАТО СПОНСОР НА Н. ТОДОРОВ И НА СЕМЕЙСТВОТО НА А. СТЕФАНОВА.

GENS UNA SUMUS!