ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ШАХМАТА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026 г.

__________________________________________________________________________________________

На всички ни е пределно ясно, че от 2016 г. българския шахмат е в невиждана криза. Тази тема е много болезнена, фактите са ни идеално  известни на всички.

 

Моята програма се основава на незабавните и основни действия, които трябва да бъдат предприети за възстановяване на шахмата през  периода от  2022 - 2026 г.

 1. Осигуряване на участието на националните ни отбори на Олимпиадата в Индия.
 2. 2. Създаване на действаща административна структура, която да обслужва нуждите и интересите на българските шахматисти и клубове. Разработва и подава в ММС, програми за финансиране свързани с дейността на Федерацията, клубовете и съсезателите.
 3. 3. Започване на преговори с ЕШС за въстоновяване на членството ни.

 

ВОДЕЩИ ПРИОРИТЕТИ :

 1. Развитие на детско юношески шахмат по възрастови групи.
 2. Развитие на шахмат за високо спортно майсторство.
 3. Развитие на мосовия шахмат.
 4. 4. Подпомагане дейността на шахматните клубове.

 

 1. Развитие на детско юношески шахмат

 

Започвам от първо ниво на изграждането на един шахматист- първите стъпки.

 

 

 1. Развитие на шахмат за високо спортно майсторство

 

Каква е мечтата на децата, които започват да играят тази любима за нас игра? Естествено да станат шампиони и силни играчи, а защо не и гросмайстори. За съжаление нашите шампиони и гросмайстори, в момента не са в завидно положение! Една част се състезават за други държави, други са треньори, но главно учениците им са чужденци... Защо допуснахме това?

Моето решение е в следните конкретни мерки:

 

 

 1. Развитие на масовия шахмат

 

Това е много важна част от развитието на нашият спорт.

 

 1. Подпомагане дейността на шахматните клубове

 

 

 1. Международна дейност

 

Най- важната задача е да сме отново легитимен член на ЕШС.

 

 1. Финансово обезпечаване на дейността на Федерацията

 

 

 1. Материално техническа база

 

Всяка година целево да се отделят средства за обновяване на материалната база. Същата да бъде използвана в провеждането сътезания с цел подобряване условията на игра.

При избор на доставчик да има минимум три конкурентни оферти.