Във връзка с процедурата по лицензиране на БФШ 1928 (арг. чл. 8, т. 12 вр. с чл. 147, ал. 1 Закона за физическото възпитание и спорта) всеки шахматен клуб, член на федерацията, следва да подаде документи за издаване на спортен лиценз:

  1. Декларация по Образец 4, че спортният клуб отговаря на условията, съгласно чл. 15, ал. 1 и чл. 14 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

                        4.-Образец-№4-към-чл.21-ал.-1-т.8-от-ЗФВС - Изтегляне

       2. Списък по Образец 5 и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в членовете на заявителя, както и договорите с тези лица.

                       5.Образец-№5-към-чл.21-ал.1-т.9-от-ЗФВС  - Изтегляне

       3. Списък по Образец № 6 на спортните обекти за развитие на тренировъчната и състезателната дейност за вида спорт на територията на страната, с които заявителят или членовете му разполагат.

                        6.-Обр-№6_чл.21-ал.1-т.-14-от-ЗФВС - Изтегляне

 

Моля следвайте указанията за попълване, съдържащи се в документите!

Документите следва да се изпращат В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА (един за ММС и един за архива на БФШ 1928):

По пощата – до адрес: гр. София 1142 бул. „В. Левски“ № 38, адв. кантора Гайдаров и Дочев (желателно е по куриер). При необходимост от консултация можете да се обръщате към г- жа Тончева - 088 76 206 75.